Supraveghere Tehnica a Santierului – Dirigentie santier, Coordonare SSM, Reponsabil calitate etc.

Servicii de Supervizare Conform HG1/2018

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1 din 10 ianuarie 2018, privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, serviciile de supervizare au un rol esențial în asigurarea bunei desfășurări a proiectelor de construcții. Iată câteva aspecte relevante:

Conform Hotărârii Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018, principalele responsabilități ale Supervizorului includ:

  • Supravegherea execuției lucrărilor: Supervizorul trebuie să se asigure că lucrările sunt executate conform contractului și instrucțiunilor sale.
  • Verificarea calității: Este responsabilitatea Supervizorului să verifice calitatea materialelor folosite și a lucrărilor efectuate.
  • Certificarea lucrărilor: Supervizorul certifică etapele de execuție și lucrările finalizate înainte de a fi acceptate.
  • Coordonarea între părți: Supervizorul coordonează activitățile între diferitele părți implicate, cum ar fi antreprenorul și beneficiarul.
  • Gestionarea modificărilor: Orice modificări ale lucrărilor trebuie gestionate de Supervizor, care trebuie să se asigure că acestea sunt în conformitate cu cerințele contractuale.
  • Raportarea: Supervizorul are datoria de a raporta progresul și problemele întâmpinate în timpul execuției lucrărilor.

Aceste responsabilități sunt menite să asigure că toate lucrările de construcție finanțate din fonduri publice sunt realizate la standardele cerute și în conformitate cu termenii contractuali.

Despre  Noi

Bine ați venit la FRANGOMY SOLUTIONS SRL! Suntem o echipă tânără și dinamică, specializată în domeniul dirigentiei de șantier și achizițiilor publice. Cu o vastă experiență și cunoștințe solide în aceste domenii, suntem dedicați să oferim servicii de calitate și să dezvoltăm parteneriate durabile.

corby

frangomy

iso 1